Vila cestovatele Zikmunda se otevře veřejnosti PDF Tisk Email
Neděle, 14 Únor 2021 20:53

Vila z počátku 40letzdrojMuzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

14. února 2021 oslaví jeden z nejznámějších českých cestovatelů Miroslav Zikmund úctyhodné 102. narozeniny. K významnému jubileu pro něj přátelé připravují netradiční dárek - nadační fond, který symbolicky právě v den výročí zahájí svou činnost. Posláním nové instituce s názvem Nadační fond Zikmundova vila bude především péče o tuto kulturní památku, ale také zvyšování povědomí o jejích tvůrcích a obyvatelích. V plánu je i zpřístupnění objektu veřejnosti.

Zikmund ve vile při natáčení filmu Století Miroslava Zikmunda foto Pavel Otevřel

„Nechť tento dům skýtá svým obyvatelům pocit štěstí v práci pro blahobyt lidu, pro rozvoj zlínského kraje a československé republiky", tak zní úryvek z pamětní listiny, kterou našel při rekonstrukci své nově zakoupené vily na zlínských Nivách v roce 1953 cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. On sám na adrese Žlebová prožil, jak sám říká, skutečně šťastných a pracovně tvůrčích téměř 70 let. Po dlouhém zvažování však začátkem minulého roku dospěl k rozhodnutí předat svou milovanou vilu dál.

„Na doporučení mých blízkých přátel a po své úvaze jsem za účelem jejího prodeje oslovil Čestmíra Vančuru a byl jsem velmi rád, že mou nabídku přijal. Když mi potom Čestmír předložil projekt, ze kterého byl patrný jeho záměr týkající se citlivé rekonstrukce vily a způsobu jejího dalšího veřejného využití, uvědomil jsem si, jak je blízký mým vlastním představám. Udělalo mi to radost, tak jsem si to přál,” objasňuje Miroslav Zikmund.


Dialog o budoucnosti vily mezi pány Zikmundem a Vančurou vyústil v prosinci 2020 v založení nadačního fondu, který bude o objekt do budoucna pečovat. „Posláním fondu je kromě nezbytné rekonstrukce vily, jejího mobiliáře a zahrady také postupné zpřístupnění místa odborné i laické veřejnosti nebo organizování vzdělávacích, kulturních a reprezentativních akcí,“ popisuje své plány předseda nadačního fondu a majitel vily Čestmír Vančura.

Vila z počátku 40. letzdroj Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně


„Chceme zvyšovat povědomí o odkazu díla Miroslava Zikmunda, ale také o fascinující historii domu, která je propojena s historií našeho města a s prvními obyvateli, s Josefem Januštíkem a Elmarem Klosem, a také jeho architekty, staviteli a slavnými návštěvníky,” pokračuje Vančura a dodává: „Duchovní odkaz jeho obyvatel, především Mirka Zikmunda, se vzácně snoubí s kompletním mobiliářem, s přestavbou a novodobými úpravami vily, nedotčené od doby, kdy se do ní Mirek nastěhoval.” Doplňuje také, že je dům stejně unikátní, jako Zikmundův život a dílo, které společnosti ponechává. S architektem Všetečkou a jeho kolegy zvažuje nadační fond zřízení návštěvnické místnosti pro prezentaci odkazu Miroslava Zikmunda i společného díla s nerozlučným parťákem Jiřím Hanzelkou v části nevyužitého suterénu.

Vila z počátku 40letzdrojMuzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Obytná část domu by však měla zůstat v podstatě v nezměněné podobě. „Jsme vděčni za Genius loci, který je zde cítit od prvního kroku za brankou. Jsme rádi i za zapojení zahradních architektů manželů Krejčiříkových do projektu revitalizace zahrady, která byla Mirkovou láskou,” upřesňuje Čestmír Vančura.
Náklady spojené s rekonstrukcí objektu se budou podle prvních odhadů pohybovat okolo 20 milionů korun. „Pokud některé fanoušky myšlenka rekonstrukce a zpřístupnění Zikmundovy vily zaujme natolik, že ji budou chtít finančně podpořit, budeme samozřejmě rádi,” uvádí Magdaléna Hladká, ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila. První návštěvníky by přitom ve vile rádi uvítali už v roce 2022. „S ohledem na epidemiologickou situaci počítáme s tím, že se termíny projektu mohou posouvat. Období do zpřístupnění domu veřejnosti tak chceme využít kromě jiného i na inventarizaci a postupnou digitalizace materiálů, které jsou součástí vily a také některých projektů, jež plánujeme,” přibližuje Hladká.

Vývoj projektu a dění v Zikmundově vile mohou zájemci sledovat už nyní prostřednictvím účtů @Zikmundovavila na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Spuštěny budou také webové stránky.


Miroslav Zikmund
„Zřízení Nadačního fondu Zikmundova vila je jedním z prvních velkých splněných úkolů. Velmi si toho vážím a věřím, že Zikmundova vila bude spojovat a poutat nejen zájemce o cestování, ale i architekturu, umění a kulturu všeobecně. A snad se podaří i to možná nejdůležitější: že poznání z mého života a ze společné práce s Jirkou Hanzelkou podpořené přátelstvím a úctou přispěje Zlínu a naší společnosti k lepšímu životu.”

Petr Horký, cestovatel a režisér
„Zikmund s Hanzelkou pomáhali vnímat svět a nacházet v něm své místo. Ano, teď je jiná doba, jsme zavalení satelitními záběry, zpravodajstvím a youtubovými videi. Své místo ve světě ale objevuje každý člověk vždy znovu, vždy od nuly a vždy sám za sebe. Každá další generace objevuje svět vždy znovu bez ohledu na to, na jaké úrovni je technologie. Tento étos díla H+Z prostřednictvím Nadace Zikmundova vila pokračuje. Stále je důvod pozorovat svět, přemýšlet o něm a hledat své místo.”
Petr Všetečka, architekt, autor projektu rekonstrukce Zikmundovy vily
„Tento dům je v české architektuře výjimečným dílem a troufám si říci, dílem přesahujícím hranice. Architekt Zdeněk Plesník a tvůrce nábytku Miroslav Navrátil zde dostali od Miroslava Zikmunda příležitost povýšit svou přestavbou a novým vybavením kvalitní prvorepublikovou vilku na zcela originální sídlo reagující na otázky, které si kladli architekti a designéři ve svobodném světě: Jak nechat prostoupit obydlí přírodou? Jak zlidštit strojovou funkcionalistickou estetiku? Jak dát přírodním materiálům novou formu? V době, kdy byla česká společnost i architektura infikována sovětskou ideologií, se takové otázky nepokládaly a vily se nestavěly. Ze síly osobnosti nového majitele a přizvaných tvůrců vzniklo ojedinělé dílo, velkolepé svoji prostotou. Architekt Plesník, odchovaný ještě baťovskou architektonickou praxí a projektující ve znárodněném podniku velké průmyslové areály, vložil do domu funkční přesnost a kompoziční vytříbenost.
V domě se šťastně setkává umění mnoha oborů: literatura, fotografie, film, výtvarné umění, design, architektura i tvorba krajiny - díky krásné zahradě. Autenticky zachovalé prostředí tak může vypovídat mnohé o svém někdejším obyvateli i o svých tvůrcích. Jak tato sdělení uchovat a zároveň nevzít domu život, to je velkou otázkou a úkolem pro nový nadační fond.”
Přemysl Krejčiřík (Ateliér Krejčiříkovi), krajinářský architekt, autor projektu obnovy zahrady
„Obnovena bude i zahrada vily. Pan Zikmund si o zahradě vedl pečlivé záznamy a ty budou podkladem pro obnovu. Záznamy o druhové skladbě i o pracích, které na zahradě prováděl jsou naprosto unikátní a umožní nám zahradu vrátit v čase. Obdobně byla zachycena snad jen zahrada vily Tugendhat, kde byl původní majitel vášnivý fotograf a na fotografiích nám zaznamenal vývoj zahrady. Podobně jsou i zde fotografie a nad to se slovním popisem prací.”
Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
„Práce pro Nadační fond je pro mne osobně především velkou ctí. Mezi neuvěřitelné osobnosti, kterými inženýři Zikmund a Hanzelka bezesporu jsou, patří i jméno pana Dr. Pavlištíka, který pro MJVM fondy od těchto svých přátel převzal a zpracoval. Díky tomu se oba cestovatelé a jejich rozsáhlé dílo dočkalo své rehabilitace a obohatilo několik generací a to i mne naplňuje obrovskou úctou, inspirací i nadějí. Jsem rád, že za sebe i muzeum, mohu být u zrodu tohoto Nadačního fondu, navíc s výjimečnými kolegy, kteří tvoří správní radu Nadačního fondu.”

Zuzana Fišerová, členka Rady Zlínského kraje (školství a kultura)
„Velice si vážím všeho, co pan Miroslav Zikmund pro Zlín, Zlínský kraj i Českou republiku udělal. Historická stopa po dvojici H+Z je nesmazatelná a jsem moc ráda, že vila, která je spojena s životem a vzpomínkami pana Zikmunda, bude přístup na veřejnosti, a to včetně krásné zahrady. Panu Zikmundovi přeji vše nejlepší k jeho narozeninám a děkuji všem, kteří se věnují péči o jeho dílo.“

Jiří Korec. primátor Statutárního města Zlín
„Pan Zikmund je jedinečnou osobností pevně spjatou s naším městem, čehož si velmi vážíme.  Jsme rádi, že se vila cestovatele Zikmunda zpřístupní veřejnosti a zvýší se tak portfolio zajímavých míst ve Zlíně. Věříme, že dílo cestovatelů Hanzelky a Zikmunda v kombinaci s jedinečnou historií domu přitáhne pozornost široké veřejnosti.“

Historie vily

Původně funkcionalistický dům postavila v letech 1933-1935 na zlínských Nivách firma Baťa, s největší pravděpodobností podle projektu architekta F. L. Gahury, pro prvního zlínského okresního hejtmana a vládního radu dr. Josefa Januštíka. Ten v domě bydlel se svojí ženou Marií do roku 1953, a to navzdory skutečnosti, že objekt už v roce 1942 koupil od firmy Baťa a. s. režisér Elmar Klos. Pozdější držitel filmového Oscara byl totiž synem Marie Januštíkové z prvního manželství. I když Klos udělal na Nivách některé úpravy, sám zde trvale nežil.

Vývoj politických události a pracovní povinnosti donutily Klose i manžele Januštíkovy se ze Zlína v padesátých letech odstěhovat. V roce 1953 tak Klos prodal nemovitost s pozemky Miroslavu Zikmundovi, se kterým se seznámil ve zlínských filmových ateliérech. Zikmund s Hanzelkou zde ve spolupráci s Jaroslavem Novotným a dalšími místními filmaři připravovali své celovečerní filmy z první tzv. “africké” expedice.

Zikmundovi na Nivách učarovala především vzrostlá zahrada. V rozhodování o koupi tak měl rychle jasno. Po uzavření smlouvy se společně s architektem Zdeňkem Plesníkem ihned pustil do rozsáhle rekonstrukce. Vnitřní vybavení navrhoval designer Miroslav Navrátil. Do návrhů mobiliáře se však velmi aktivně zapojoval i sám Zikmund.

První rok bydleli v domě mimo čerstvě sezdaných manželů Zikmundových i novomanželé Hanzelkovi. Ti si souběžně pořídili stavební parcelu v těsné blízkosti. Projekt stavby vlastní vily zadali stejně jako sousedé architektu Plesníkovi. Zatímco Hanzelkovi však zlínský domov opustili už v roce 1958, Miroslav Zikmund na Nivách žil až do prosince 2016, kdy začalo jeho postupné přestěhování k životní partnerce Marii Macalíkové. V roce 2020 se pak Zikmund rozhodl vilu definitivně opustit a prodat ji svému příteli, zlínskému podnikateli, Čestmíru Vančurovi.

Při prodeji vyjádřil Miroslav Zikmund přání, aby se dům nestal mrtvým muzeem, ale aby se zde i nadále žilo, pracovalo a tvořilo. Prostor totiž sloužil dlouhá léta jako útočiště umělců, spisovatelů a dalších aktérů disentu. (Vilu často navštěvoval dr. Pavlištík a další jeho přátelé ze Zlína, scházeli se tu například Václav Havel, Soňa Červená, Ludvík Vaculík a řada dalších.) Tvořivý duch je v atmosféře místa znát. Nejen proto se Čestmír Vančura rozhodl namísto jen soukromého využití objektu založit nadační fond, který bude o místo v souladu s přáním Miroslava Zikmunda pečovat. Kromě nezbytných oprav je do budoucna v plánu i zpřístupnění objektu veřejnosti. Přátelé díla Mirka Zikmunda a fanoušci architektury, designu a v neposlední řadě dvojice H+Z se tak mohou do budoucna těšit na možnost unikátního zážitku - objevení míst, které zatím znají jen z knih a příběhů.    
I když od přestavby domu na zlínských Nivách uplynulo téměř 70 let, stojí dnes v takřka nezměněné podobě. Kompletně zachovaný je také interiér, kterému vévodí ohýbaný nábytek, tisíce knih a stovky unikátních předmětů získaných z cest po celém světě. Díky své zachovalosti a unikátnosti byl za přispění architekta Petra Všetečky objekt včetně zahrady v roce 2000 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek ČR. K nezbytné údržbě přispělo také město Zlín.

Zdroj, foto:

1/ Zikmund ve vile při natáčení filmu Století Miroslava Zikmunda, foto: Pavel Otevřel

2, 3/ Vila z počátku 40. let, zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Aktualizováno Úterý, 16 Únor 2021 22:14
 

Reklama

Banner