Kybernetická bezpečnost v srdeční terapii PDF Tisk Email
Čtvrtek, 21 Únor 2019 11:08

alt

Společnost BIOTRONIK uvedla v roce 2000 jako první na světě na trh systém kontroly zdravotního stavu pacienta na dálku. Systém Biotronik Home Monitoring® dokáže spolupracovat s kardiostimulátory BIOTRONIK, implantovatelnými defibrilátory (ICD), resynchronizačními defibrilátory (CRT) a implantovatelnými srdečními monitory (ICM). Od roku 2000 již lékaři ve více než 65 zemích implantovali přes milion zařízení, která dokáží se systémem Home Monitoring spolupracovat. Každý měsíc se pro systém Home Monitoring rozhodne na 6 000 nových pacientů.

 

Jak systém Home Monitoring funguje?

Systém BIOTRONIK Home Monitoring poskytuje ošetřujícímu lékaři přístup k údajům o činnosti srdeční soustavy pacienta z kteréhokoliv místa na světě. Vysílač, jenž je součástí systému, automaticky odesílá údaje pomocí mobilní telefonní sítě GSM.

V místě pobytu pacienta srdeční implantát denně předává potřebné klinické a technické údaje externímu zařízení CardioMessenger. CardioMessenger následně tato data odesílá servisnímu středisku systému BIOTRONIK Home Monitoring, kde se data zpracují a jsou skrze zabezpečené webové rozhraní k dispozici ošetřujícímu lékaři. Ošetřující lékař je tak může analyzovat a podle potřeby reagovat. Kromě denních souhrnů lékař rovněž prostřednictvím sms zprávy či elektronické pošty dostává upozornění na jakékoliv urgentní události na straně pacienta.

Přínosy pro pacienta

  • Soustavné, plně automatické sledování stavu srdeční činnosti
  • Zvýšení bezpečnosti díky včasné detekci naléhavých událostí na straně zařízení nebo pacienta 1, 2, 3
  • Snížení četnosti výskytu cévní mozkové příhody a nutnosti hospitalizace v důsledku fibrilace síní 2
  • Snížení úmrtnosti bez ohledu na příčinu o více než 60 procent u pacientů se závažným srdečním selháním 3 a o 38 procent v případě širší populace pacientů se selháním srdeční činnosti 4
  • Snížení rizika nepatřičných impulzů implantovatelného defibrilátoru (ICD) a následné hospitalizace 5, 6

BIOTRONIK je přední společnost zaměřující se na vývoj inovativních zdravotnických technologií. Více než 50 let vyvíjí spolehlivé a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení pro pacienty. Zaměřuje se na soulad nejmodernější technologie a lidského těla. Inovace společnosti BIOTRONIK zlepšují a zachraňují každoročně životy milionů pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév. Společnost BIOTRONIK sídlí v Berlíně a je zastoupena ve více než 100 zemích.

Literatura

1 Varma N et al. Circulation. 2010, 122(4).

2 Mabo P et al. Eur Heart J. 2012, 33(9).

3 Hindricks G et al. Lancet. 2014, 384(9943).

. 2017, May 10. doi:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx015

5 Guedon-Moreau L et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014, 25(7).

6 Burri H et al. Europace. 2013, 15(11).

Na prvním místě musí být vždy bezpečnost pacienta a dané terapie v běžné klinické praxi. Producenti, uživatelé, regulátoři a právníci v oblasti implantabilních přístrojů se společně snaží minimalizovat bezpečností rizika v této oblasti. Dodržování vysokých bezpečnostních standardů, moderní firmware a kontinuální monitorace problematiky je zárukou dlouhodobé bezpečnosti.
Aktualizováno Neděle, 24 Únor 2019 11:35
 

Reklama

Banner