Pacienti s defibrilátorem se nemusí obávat magnetické rezonance PDF Tisk Email
Pátek, 25 Srpen 2017 09:59

Lékaři Kardiocentra Fakultní nemocnice v Olomouci provedli první implantaci defibrilátoru automaticky detekujícího prostředí magnetické rezonance. „Toto zařízení u pacientů se srdečními obtížemi velmi významně zjednodušuje vyšetření magnetickou rezonancí a tím zvyšuje především celkovou bezpečnost péče o pacienta,“ vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti.

 

Implantované defibrilátory a kardiostimulátory napomáhají srdečnímu svalu pumpovat do těla krev a především pacienty chrání před život ohrožujícími výkyvy srdečního rytmu. U běžných defibrilátorů a kardiostimulátorů starších generací však může při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) dojít k poškození právě působením magnetického pole.

To znamená riziko pro pacienty. „Osoby trpící selháním srdeční funkce, zejména pak starší osoby, se tak mohou dostat do velice složité situace,“ vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti. V případě pacientů s těmito zařízeními tak bývalo vyšetření magnetickou rezonancí absolutně zakázané.

Již dříve byla možnost pacientům implantovat zařízení, která jsou za přesně stanovených podmínek bezpečná i při vyšetření magnetickou rezonancí. Starší modely zařízení však bylo nutné před provedením samotného vyšetření ručně naprogramovat do zvláštního režimu a po něm opětovně přeprogramovat. Takový postup je však pro lékaře a techniky poměrně složitý a časové náročný.

„Terapie pomocí trvale implantovaného zařízení a pečlivé monitorování stavu mají zásadní význam, zejména u pacientů trpících selháním srdeční činnosti. Je proto obrovským přínosem, když se moderní přístroje dokážou nezávisle přepnout do režimu vhodného pro vyšetření magnetickou rezonancí. Snažíme se, aby většina našich pacientů měla právě přístroje kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí,“ uzavírá MUDr. Marián Fedorco, Ph.D., arytmolog a vedoucí lékař odd. I 1. Interní kliniky- kardiologické FN Olomouc.

BIOTRONIK Home Monitoring ( dálková monitorace v domácím prostředí s každodenním vyhodnocením výsledků)  snižuje celkovou úmrtnost pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem.

Nově publikovaná studie TRUECOIN ukazuje, že Home Monitoring zachraňuje životy díky zpomalení progrese srdečního selhání

Výsledky publikované v European Heart Journal ukazují, že BIOTRONIK Home Monitoring® snižuje celkovou úmrtnost  pacientů s ICD (implantabilní kardioverter defibrilátor) po jednom roce o 38 procent. Studie TRUECOIN také zjistila 36procentní snížení kombinace celkové mortality a rizika hospitalizací z důvodu zhoršení srdečního selhání.

Kardiovaskulární onemocnění je celosvětově hlavní příčinou úmrtí.1 Implantabilní defibrilátory kontrolují život ohrožující arytmie včetně těch, které způsobují náhlou srdeční zástavu. Někteří pacienti s ICD mají také srdeční selhání, jež postihuje na celém světě 26 milionů lidí2 neboli 2 až 3 procenta dospělé populace.

Studie TRUECOIN sdružovala celkem 2 405 pacientů ze studií TRUST3, ECOST4 a IN-TIME5. Studie IN-TIME ukázala více než 50procentní snížení celkové mortality u pacientů s ICD a CRT-D se symptomatickým srdečním selháním. Na základě těchto výsledků navrhuje Evropská kardiologická společnost (ESC) ve svých posledních doporučených postupech (guidelines) pro srdeční selhání u této skupiny pacientů dálkové monitorování s přístupem podle studie IN-TIME.

BIOTRONIK Home Monitoring vede k lepším klinickým výsledkům pacientů. Domníváme se, že je to dáno rozdíly ve výrobní technologii, v každodenně zaznamenávaných údajích a z toho vyplývajících klinických postupech ve smyslu rychlé reakce na změnu zdravotního stavu pacienta.“

O BIOTRONIK Home Monitoring:

Zařízení BIOTRONIK Home Monitoring® může lékař naprogramovat tak, aby přenášelo údaje automaticky každý den, což umožní rychle zachytit zhoršení klinického stavu pacienta. Výskyt síňových nebo komorových arytmií či specifických trendů určitých klinických parametrů může být často první známkou zhoršení srdečního selhání, které vede k hospitalizaci nebo úmrtí. Včasné zachycení těchto klinicky relevantních příhod, zejména asymptomatické (bezpříznakové)  fibrilace síní, dává lékařům možnost upravit pacientovi léčbu ve velmi časném stadiu.

Literatura:

1WHO Cardiovascular Diseases Fact Sheet, 2016.

2CDC Heart Failure Fact Sheet, 2016.

3Funck et al., Europace (2014), 16 (3): 354–362.

4Varma et al., Europace (2011), 13 (3).

5Hindricks G et al. Lancet. 2014, 384 (9 943).

www.biotronik.com

Aktualizováno Sobota, 26 Srpen 2017 10:05
 

Reklama

Banner