Aurum Clinic - klinika estetické medicíny se „zlatým“ jménem. PDF Tisk Email
Úterý, 17 Leden 2012 01:07

Aurum Clinic je estetické studio nabízející komplexní služby v oblastech estetické medicíny, kosmetiky, masáží, dietologie,včetně poradenství. Aurum Clinic, která se nachází v centru Prahy je prvním Evropským školícím a aplikačním centrem MetaCrill®u. METACRILL® je jedinečný biokompatibilni materiál používaný k výplním, k odstranění vrásek, estetických vad za účelem dosažení mladšího a krásnějšího vzhledu.

 

Navštívili jsme 1.Evropské školící a aplikační centrum Metacrillu  v Aurum Clinic, kde Mudr. Ivana Němečková, hlavní školitelka Metacrillu pro Evropu, školí lékaře a také Metacrill aplikuje.

Využili jsme příležitost a položili jí pár otázek ohledně Metacrillu:

- Proč je METACRILL® nejlepším implantátem?

METACRILL® se skládá z mikrosfér PMMA. Byl objeven v roce 1902 a využívá se jako implantát v lékařství od roku 1936 s vynikajícími výsledky v mnoha oborech. Jako injekční implantát se používá od roku 1989.

Histologické studie METACRILLu® podporují jeho využítí v plastické chirugii a prokazují jeho snášenlivost a dobré výsledky. Je biokompatibilní, nemigruje, nezpůsobuje rakovinu, neobsahuje žádné toxické látky, neobsahuje bílkoviny a nezpůsobuje alergické reakce, nejsou nutné předchozí testy.

Je to implantát, který je velmi používán a má velmi nízký koeficient komplikací.Ve studii s 84.000 pacienty v průběhu 7 let s 252.000 ošetřenými oblastmi bylo procento  komplikací 0,08 %.

Jeho výsledky jsou okamžité a trvalé.

- Jak se aplikuje METACRILL®?

METACRILL® se aplikuje injekčně. Nejprve se provede vstupní vpich silnější jehlou, kterým je poté zaveden mikrokanylou implantát do určeného místa.  Mikrokanyly mají tupý hrot zvaný roma, který zabrání poranění cév.

- Je třeba provést nějaký řez?

Není třeba žádný řez, jen malý vpich jehlou, kterým se potom zavede METACRILL® mikrokanylou na místo aplikace.

- Je nutná anestezie?

Aplikace METACRILLu® je bezbolestná, vpich jehly je trochu nepohodlný jako jakékoliv jiné píchnutí. Nikdy není nutná celková anestezie. V závislosti na ošetřované oblasti, a pro větší pohodlí pacienta, je možné použít lokální anestezii.  Jejím použitím zmizí bolest při aplikaci implantátu.  K omezení citlivosti místa vpichu a aplikace je možno provést zablokování příslušných senzorických nervů podobně jako je tomu při stomatologických zákrocích.  Odborný lékař vždy doporučí nejvhodnější postup.

- Je nutné provádět aplikaci na operačním sále ?

Zákrok je malý a nevyžaduje operační sál.  Aplikaci je možné provést přímo v ordinaci, v místnosti, která splňuje optimální podmínky hygieny a čistoty, je dobře osvětlená a má dostatečné prostředky pro provedení těchto zákroků.  Vždy je nutné dodržovat zásady higieny a asepce, nutné pro tento druh malého zákroku.  Před zákrokem je nutné umytí rukou vodou a germicidním mýdlem a poté používání sterilních rukavic.  Místo zákroku je nutné očistit  antiseptikem.  Doporučuje se též používání sterilních roušek.

- Jaká opatření by měla být provedena  před zákrokem?

Pacient by měl při návštěvě odborníka informovat o svých nemocech a o lécích, které v současnosti užívá.  Doporučuje se popsat odborníkovi své estetické problémy a vyslechnout názor lékaře. Pokud s tím pacinet souhlasí, doporučuje se pořídit fotografie před a po aplikaci.

Před aplikací je třeba dobře očistit oblast zákroku vodou a pH-neutrálním mýdlem, odstranit zbytky make-upu a rtěnky a upravit  si vlasy tak, aby nepadaly do tváře.  Pacient by měl být uvolněn a musí se držtet se pokynů lékaře. Pacient se nesmí dotýkat ošetřované oblasti poté, co ji lékař již připravil a ošetřil aniseptikem.

- Je nutná realizace alergických  testů před aplikací METACRILLu®?

Není nutné provádět alergické testy, neboť METACRILL® neobsahuje žádné bílkoviny ani alergické látky, jako je živočišný kolagen.  Neobsahuje anestetikum a je zcela biokompatibilní.  Pouze je třeba prověřit test na jód v případě, že lékař použivá jodový líh jako antiseptikum a testy na lokální anestezika, v případě jejich použítí.

- Jak dlouho trvá  provedení aplikace?

Záleží na místě aplikace, ale vhledem k tomu,že se jedná o ambulantní zákrok, který nevyžaduje anestezii ani pobyt v nemocnici, se vždy se jedná o krátkodobý zákrok.  Například aplikaci jednoho segmentu obličeje lze provést během 10 minut.

- Lze METACRILL® aplikovat do jakékoliv části tělai?

V sekci VYUŽITÍ jsme zařadili nejběžnější  místa aplikace.  Odborník, který Metacrill® aplikuje by měl pacienta seznámit s daným prostředkem.  Aplikace nemá být prováděna intradermicky, ale vždy hluboko do podkoží, do svalů nebo k periostu.

METACRILL® je určen jak pro ženy tak pro muže, ke zlepšení estetických křivek celého těla.

- Může METACRILL® časem migrovat?

METACRILL® zůstává vždy na místě, kam byl aplikován, a to proto, že mikrosféry PMMA jsou mnohem větší (30 až 50 mm) než buňky, které je obklopují. Tímto tyto buňky nemohou mikrosféry absorbovat, naopak, dochází k reakci, při které se vytváří kolagen samotného pacienta, který zůstavá vždy v místě aplikace.  V žádném z dosud provedených výzkumů nebyly mikrosféry nalezeny mimo místo aplikace.

- Jaká opatření jsou třebapo použití METACRILLu®?

Návrat do běžného života je možný v ten samý den.  První tři dny je třeba vyvarovat se slunci a zdrojům tepla.  Pokud se objeví mírný otok nebo zarudnutí, doporučuje se aplikovat studené obklady bez  tlaku na místo aplikace.  V případě zákroku v oblasti nosu by se neměly používat několik dní brýle.

- Jak se jmenuje technika aplikace METACRILLu®?

Jedná se o techniku vyplnění prohlubin, které jsou příčinou vrásek, záhybů a deformací.  Účelem této techniky je oprava místa, kde je aplikován.  Implantát je možné aplikovat podkožně nebo hluboko do svalu a k periostu.  Po aplikaci zůstavá povrch na pohled i na dotek přirozený.

Tato technika se nazývá bioplastie, to je technika bez řezů či chirurgického zákroku, minimálně invazivní, sloužící ke zvětšení objemu v určitých oblastech obličeje a těla.  Tím se dosáhne zdůraznění krásy, odstranění příznaků stárnutí a úpravy estetických vad nosu, tváře, rtů, brady a čelisti, rukou a dalších jiných částí těla.

MUDr. Ivana Němečková

http://www.aurumclinic.eu/

Aktualizováno Neděle, 28 Červen 2015 14:20
 

Reklama

Banner