dm drogerie slaví 25.výročí dobrými skutky PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Říjen 2017 10:31

alt

Za uplynulý obchodní rok 2016/17 (1. říjen 2016 až 30. září 2017) se společnost dm na českém trhu může pyšnit mimořádně pozitivním růstem obratu: Vzrostl ze 7,849 na 8,527 miliard CZK (plus 8,64 %). Množství prodaných výrobků vzrostlo dokonce o 13,71 % na téměř 146,7 mil. kusů. „Na základě těchto skutečností jsme si v uplynulém obchodním roce mohli dovolit znovu investovat do snížení prodejních cen,“ zdůrazňuje Gerhard Fischer, předsedající jednatel dm drogerie markt Česká republika.

 

Toto snížení cen však pro zákazníky dm neznamená více krátkodobých akcí, ale díky garanci dm dlouhodobých cen mají zákazníci jistotu, že každé snížení prodejní ceny trvá minimálně čtyři měsíce. Došlo tak ke skutečnému snížení cenové úrovně a zákazníci se mohou spolehnout na to, že v dm pořídí svůj nákup vždy výhodně. Silný růst umožnil také vytvoření 115 nových pracovních pozic. Aktuálně pracuje v dm Česká republika 2.830 spolupracovníků.

Počet prodejen od loňského roku mírně vzrostl na celkový počet 224 prodejen (+ 3 prodejny). Do průběžné modernizace a vybavení prodejní sítě investovala dm téměř 183 mil. CZK. Více než 40 prodejen prošlo modernizací, částečným zvětšením či přesídlením do zákaznicky atraktivnějších lokalit. Společnost dm se snaží vyjít vstříc také zákazníkům se sníženou možností pohybu a orientace, proto je v současné chvíli již téměř 90 % dm prodejen bezbariérových, což potvrdil nezávislý audit uskutečněný v letošním roce. Pro obchodní rok 2017/18 jsou plánovány investice ve výši 190 mil. CZK.

„Nad očekávání vynikající vývoj, za který vděčíme zejména stále stoupající oblibě u zákazníků, nám v tomto roce umožnil zcela mimořádným způsobem investovat do naší nabídky – tedy do sortimentu a cen, do modernizace prodejní sítě a v neposlední řadě také do našich spolupracovníků,“ ohlíží se za úspěšným uplynulým obchodním rokem s potěšením Gerhard Fischer.

dm v Evropě

Obrat mateřské dm Rakousko se všemi jejími dceřinými společnostmi (Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Bulharsko a Makedonie) uskutečněný v celkem 1.572 prodejnách dm (plus 48 prodejen nebo +3,15 %) rostl v uplynulém obchodním roce o 8,62 % na 2,402 mld. EUR (kurzově neočištěno; kurzově očištěno +8,15 % na 2,408 mld. EUR). Celá skupina dm včetně dm Německo překročila poprvé 10miliardovou hranici a dosáhla v obchodním roce 2016/17 obratu ve výši 10,259 mld. EUR, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 5,7 %. Aktuálně zaměstnává dm po celé Evropě 59.046 spolupracovníků.  Ve 12 zemích reprezentuje dm přesně 3.464 prodejen. Pokračuje také expanze na italský trh: Začátkem prosince je v Itálii plánováno otevření prvních prodejen dm.

Průzkum trhu potvrzuje úspěch u zákazníků

Důvodem k radosti dm je nejen pozitivní hospodářský vývoj, ale také obliba mezi spotřebiteli, kterou transparentně dokládají průzkumy trhu. Renomovaná spotřebitelská studie „Store Equity Index“ agentury Nielsen vyhodnotila dm v České republice opakovaně jako nejsilnější značku mezi maloobchodními drogistickými řetězci. Vynikající výsledek dokumentuje také Studie „Drogerie 2017“ agentury GfK, ve které české ženy vyhodnotily dm již pátým rokem jako nejlepšího prodejce drogerie s ohledem k šíři sortimentu a pozitivně hodnotí také celkovou cenovou úroveň.

Rozšíření sortimentu přírodní kosmetiky a vysoce kvalitních dm značek

Rozšíření nabídky v oblasti přírodní kosmetiky přijaly s velkým nadšením zejména zákaznice, které kladou důraz na přírodní krásu. Ke zřetelnému rozšíření portfolia došlo zejména u certifikované přírodní dekorativní kosmetiky. V celém sortimentu certifikované přírodní kosmetiky v dm nyní zákaznice najdou přes 590 produktů. Rozšířena byla také nabídka biopotravin, především pak u privátní značky dmBio, která v současné chvíli zákazníkům nabízí již více než 500 produktů. V loňském roce zavedla dm do prodeje vybraný sortiment vyhrazených léčivých přípravků, který tak logicky doplňuje nabídku produktů zdravé výživy a péče o zdraví. Zavedení vyhrazených léčivých přípravků přineslo velkou pozitivní odezvu ze strany zákazníků.

 Zákaznice dm také nanejvýš pozitivně oceňují, že se mohou spolehnout na to, že vysoká kvalita nabízených produktů dm značek je ve všech zemích koncernu identická. V současnosti nabízí dm více než 4.000 produktů od celkem 24 privátních značek.

CSR & narozeniny: 25 let a 2 x 25 dobrých skutků

U příležitosti svých 25. narozenin zahájila dm v České republice iniciativu {SPOLEČNĚ}, která si kladla za cíl udělat z našich domovů lepší místa pro život. Celkem bylo do této iniciativy přihlášeno více než 300 lokálně prospěšných projektů ze sociální, ekologické či kulturní oblasti. Z nich vybrala odborná porota složená ze zástupců dm, Charity ČR, oblastních spolků Červeného kříže, médií a zástupců obchodních partnerů dm 25 vítězných projektů. Jejich počet byl však díky enormnímu zájmu organizací zdvojnásoben. dm tak nakonec podpořila místo původně plánovaných 25 celkem 50 lokálně prospěšných projektů. Poslední fázi narozeninové iniciativy představují lokální projekty, které si vybraly samy prodejny dm v místech, kde působí. Všechny tyto projekty a aktivity jsou nyní průběžně realizovány jak prostřednictvím dobrovolné pomoci spolupracovníků v rámci dm dobrovolnického dne, tak s finanční podporou společnosti dm a jejích obchodních partnerů. Do iniciativy se zapojili i zákazníci formou darování věrnostních bodů.

Ať už se jedná o podporu hospice, organizaci dětského dne či pomoc opuštěným zvířatům, možnosti, jak {SPOLEČNĚ} pomoci, jsou stejně různorodé jako projekty samy. Celkem věnuje společnost dm na podporu iniciativy částku přibližně ve výši 15 mil. CZK. Informace k probíhajícím i plánovaným projektům lze najít na www.dm-spolecne.cz.

Kromě narozeninové iniciativy {SPOLEČNĚ} uskutečnila dm v loňském obchodním roce celou řadu společensky odpovědných aktivit, které zákazníci velmi oceňují. Již posedmé vyrazil za dětmi zkušený tým spolupracovníků dm s preventivním programem „Veselé zoubky“ a proškolil od počátku této aktivity v základních školách, prodejnách i vybraných obchodních centrech již více než 300.000 dětí. Třetí ročník kampaně komunikující témata z oblasti trvalé udržitelnosti pod názvem „Už dnes myslíme na zítřek“ se zabýval tématem kompostování. Od ledna 2017 zásobuje již nejen budovu centrální správy, ale také část prodejen dm zelená energie. „Je to další logický krok na naší cestě k lepšímu životnímu prostředí,“ uvádí Martina Horká, jednatelka dm drogerie markt Česká republika.

Investice do dalšího vzdělávání spolupracovníků

Kultura neustálé obnovy a permanentního vývoje určuje směr dalšího vzdělávání spolupracovníků dm. Hlavním tématem přitom není jen rozvoj odborných znalostí, ale také osobnostní rozvoj spolupracovníků. Semináře a workshopy se průběžně vytvářejí ve spolupráci s interními i externími odborníky. V obchodním roce 2016/17 se 1.348 spolupracovníků dm zúčastnilo celkem 92 seminářů. To odpovídá celkem 2.354 dnům věnovaným vzdělávání. „Společnost dm patří dlouhodobě k perspektivním zaměstnavatelům, a to nejen díky celé řadě zaměstnaneckých výhod a nabídce možností pro další vzdělávání všech svých spolupracovníků,“ uzavírá Markéta Kajabová, jednatelka dm drogerie markt Česká republika.

Mezinárodní vzdělávání drogistů

Na podzim roku 2016 zahájila společnost dm s 80 spolupracovníky z celého koncernu jednotné mezinárodní odborné vzdělávání v oboru drogista. Pilotní projekt byl realizován společně s Hospodářskou komorou Rakouska a Institutem pro podporu hospodářství Salzburg (WIFI –  Wirtschaftsförderungsinstitut Salzburg) ve Vídni a v Salzburgu. Dlouhodobým cílem dm je etablovat vzdělávání v oboru drogista do zemí střední a jihovýchodní Evropy, ve kterých je dm zastoupena, a vybudovat tak odbornou kompetenci v oboru drogista a ještě více se profilovat kvalitou poradenství. V říjnu 2017 absolvovali účastníci pilotního projektu závěrečnou zkoušku před nezávislou externí komisí a v návaznosti na to se následně stanou „průvodci“ pro další spolupracovníky v jednotlivých zemích, kde dm působí.

Kvalita odborného poradenství v dm

Všem spolupracovníkům v prodejnách nabízí dm absolvování vzdělávacích workshopů série „dm poradce“ zaměřených na hlubší zbožíznalství v jednotlivých významných sortimentních skupinách. Již 504 spolupracovníků, kteří jsou přímo v kontaktu se zákazníky, absolvovalo v uplynulém obchodním roce některý z těchto poradenských modulů s cílem nejen lépe poradit zákazníkům, ale také předat tyto znalosti ostatním členům týmu prodejny. 616 spolupracovníků absolvovalo také e-learningový vzdělávací program „Drogistické zbožíznalství“ zabývající se základním zbožíznalstvím v celém dm sortimentu. Cílem je získat odborné znalosti v oblasti nabídky dm, dokázat tyto vědomosti využít v praxi a být tak zákazníkům skutečně kompetentními odbornými poradci.

Flexibilní pracovní úvazky

Snaha dm zajistit svým spolupracovníkům tu nejvhodnější formu pracovního úvazku s ohledem na rovnováhu mezi osobním a pracovním životem je patrná například z počtu spolupracovníků, kteří preferují práci na kratší úvazek. Vedle flexibilní pracovní doby, kterou mají možnost využívat všichni spolupracovníci centrální správy, mají týmy spolupracovníků v prodejnách dm také možnost přizpůsobit své pracovní úvazky s ohledem k osobním potřebám. Jejich pracovní doba tedy není stanovována centrálně, ale dohodnuta individuálně s kolegy v týmu.

Cílem této „pracovní doby šité na míru“ není jen možnost optimálního plánování, ale také zajištění work-life-balance. Díky každoročnímu navyšování mezd, a to výrazně nad rámec inflace, je dm schopna své spolupracovníky také odpovídajícím způsobem odměnit za jejich výkon.

  • dm v Evropě: 59.046 spolupracovníků ve 3.464 prodejnách dosáhlo obratu 10,3 mld. Euro.
  • Růst obratu o 8,64 % v České republice a další investice do snížení cen.
  • Investice do vybavení prodejen a pokračující kvalitativní expanze.
  • Odborné poradenství zákazníkům: Spolupracovníci dm absolvovali 1.569 dní na vzdělávacích seminářích.
  • dm iniciativa {SPOLEČNĚ}: 2 x 25 dobrých skutků u příležitosti výročí 25 let dm ČR.

www.dm.cz

Aktualizováno Sobota, 21 Říjen 2017 20:42
 

Reklama

Banner