VITALFOOD - TREND VE FIREMNÍM STRAVOVÁNÍ Tisk
Čtvrtek, 14 Říjen 2010 08:28

 

Podle statistik je závodní restaurace nejčastějším místem, kde lidé během pracovních dní obědvají. V prvním pololetí 2010 tak činilo 38,1 % ekonomicky aktivní populace České republiky. Ve srovnání s daty z roku 2009, kdy byl podíl 36,1 %, tak nárůst činí cca 100 000 osob (2 %).

Spolu se změnou stravovacích návyků společnosti a důrazem na zdravý životní styl a výživu se mění také požadavky na nabídku firem poskytujících služby v oblasti veřejného stravování. Velký důraz je především kladen na kvalitu. Veřejnost se obecně více zajímá o gastronomii, což je dáno také mediální podporou vzdělávání veřejnosti v oblasti gastronomie a stravování. Také zájem zaměstnavatelů na změně životního stylu roste, což se velmi výrazně projevuje především v požadavcích na změnu parametrů stravování jejich zaměstnanců. Tento požadavek se jednoznačně potvrdil nejen průzkumem spokojenosti, který společnost Aramark v uplynulých dvou letech u svých klientů prováděla. Podněty hostů restaurací i jejich zaměstnavatelů se ve valné většině shodovaly. Podobný zájem a trend zaznamenala společnost Aramark i v jiných zemích, ať už se jedná o Německo, Velkou Británii nebo USA. I tyto divize reagovaly změnou dosavadních stravovacích konceptů a implementací nových projektů zaměřených na „zdravější“ stravování. Společnosti, které se zabývají závodním stravováním, stojí před velkou výzvou – přizpůsobit stravování „pracujících“ nejen jejich chuťovým požadavkům, ale především s ohledem na míru jejich pracovní zátěže.

Nový trend ve firemním stravování lze charakterizovat jako: „nutričně odlehčené pokrmy, připravované šetrným a rychlým způsobem přípravy, s použitím velmi kvalitních surovin„. To je předpoklad pro vznik nových konceptů, které budou výše uvedené trendy ve firemním stravování respektovat.

Tento moderní stravovací koncept zavedla společnost Aramark v roce 2010 na základě poptávky svých klientů po zdravém a kvalitním jídle. Jedná se o v ČR unikátní nabídku jídel, která respektuje trend zdravého životního stylu při použití kvalitních surovin a šetrných technologických postupů. Koncept „Vitalfood“ nabízí vyváženou, chuťově pestrou kuchyni, která dodává všechny potřebné látky a dostatek energie pro celý pracovní den. Jeho cílem je udržet zaměstnance v dobré kondici.

 

 

Aktualizováno Neděle, 05 Prosinec 2010 22:03