MĚSÍC BIOPOTRAVIN prezentuje kvalitní potraviny. PDF Tisk Email
Pátek, 02 Září 2011 08:45


2009ytk

 

Jaká jsou pravidla pro ekologické zemědělce a produkci biopotravin? Jak se rozvíjí ekologické hospodaření a nabídka jeho produktů? Co znamená motto letošního Měsíce biopotravin „Značíme kvalitu“ a co všechno letošní 7. ročník nabízí? Odpovědi přináší tradiční akce vyhlašovaná vždy v září Ministerstvem zemědělství.

V rámci motta letošního ročníku, které zní „Značíme kvalitu“, ukážeme, že systém kontrol ekologických zemědělců a biovýrobků představuje garanci kvality, způsobu pěstování rostlin a chovu zvířat.

„Biopotravinám dává prostor ve svém jídelníčku stále více lidí. Rozvoji ekologického zemědělství napomáhá Ministerstvo zemědělství především prostřednictvím finanční podpory ekologickým zemědělcům a výrobcům biopotravin, včetně konkrétních projektů zaměřených na podporu odbytu biopotravin,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

„Jde o podporu zavádění biopotravin do škol, nebo podporu regionálního odbytu biopotravin se zaměřením na biomléko. Tyto projekty jsou úspěšné a přispívají k tomu, aby zemědělci i spotřebitelé měli dostatek informací o přednostech biopotravin, o vysokých standardech kvality, které takové potraviny musí splňovat, i o tom, kde se dají koupit,“ dodává ministr.

Počet ekologických zemědělců k 25. 8. 2011 přesáhl hranici 4000, nyní registrujeme 4022 ekologických farmářů. Celková výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství se blíží 500 000 ha, což představuje 11.40% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, která dosáhla 61 645 ha, Zvýšila se také výměra vinic v ekologickém zemědělství na současných 987 ha. Počet výrobců biopotravin dosáhl již 650 provozoven.

Za rok 2010 bylo vyplaceno na dotačním titulu pro ekozemědělce celkem 1,15 miliardy Kč, 80% z této částky hradí EU. V roce 2010 se začal prosazovat trend farmářských trhů a nákup přímo do farmářů. To dokládá také jejich raketový nástup a také rozvoj bedýnkových družstev, distribuujících sezónní zeleninu a ovoce a další výrobky z faremní produkce.

abr2445d5_42_16251346

„Zlepšování kvality výrobků je předpokladem k zajištění konkurenceschopnosti agrární produkce na trhu Evropské unie. Zároveň je však třeba výchovou i propagací přesvědčit spotřebitele o výhodách kvalitních potravin produkovaných metodami šetrnějšími k životnímu prostředí i k pohodě zvířat a o přednostech potravin s vyšší nutriční hodnotou,“ doplňuje ministr Fuksa.

 

Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin.

Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva zemědělství ČR, která probíhá letos již posedmé. V měsíci sklizně a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, exkurze do výroby nebo bioparty na farmě. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz.

Srovnání základních statistických ukazatelů

 

1.1.2011

25.8.2011

Nárůst za leden 2011-srpen 2011

Počet výrobců biopotravin

626

650

24

Počet ekofarem

3 517

4022

505

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)

448 202

483 176

34 974

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)

10,55

11,40

0,85

Výměra orné půdy (ha)

54 937

61 645

6 708

Výměra trvalých travních porostů (ha)

369 272

396 055

26 783

Výměra trvalých kultur (sady) (ha)

5 128

6 368

1 240

Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)

803

987

184

Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha)

8

10

2

Ostatní plochy (ha)

18 054

18 111

57

Aktualizováno Sobota, 03 Září 2011 09:01
 

Reklama

Banner