XIV. PREZENTAČNÍ DEN SPOLEČNOSTÍ CENTRUM BABYLON, FAIR PLAY TREND A GOLFOVÉHO CLUBU JEŠTĚD. PDF Tisk Email
Středa, 14 Září 2011 06:27

V sobotu 10. září  2011 uspořádaly společnosti Centrum Babylon, Fair Play Trend a Golfový Club Ještěd pro své klíčové partnery prezentační den. Cílem této akce bylo seznámit je s novým generálním ředitelem CENTRA BABYLON a.s. , panem Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, představit nové plánované aktivity, seznámit partnery s  novinkami Babylonu a poděkovat jim za  dosavadní spolupráci. Pozvání na akci přijalo 95 hostů.

 

První část Prezentačního dne, směrovaná do stylu „Retro“, se odehrála v prostorách Golfového areálu Ještěd v obci Rozstání . Zde se 26 partnerů zúčastnilo golfového turnaje, 50 negolfistů využilo golfové akademie a 34 osob si vyzkoušelo, na jaře nově otevřený, Adventure golf.

Druhá část akce probíhala v prostorách samotného Centra Babylon. Zde se konalo setkání obchodních partnerů marketingové sítě BHC+G a  slavnostní večeře.  Prezentační den byl zakončen v Moravské vinárně výborným moravským vínem a českými specialitami.

Představení nového generálního ředitele CENTRA BABYLON, a. s.

 

Rozhodnutím představenstva společnosti CENTRUM BABYLON, byl od 1. 8. 2011 jmenován do funkce generálního ředitele CENTRA BABYLON, a.s., Ing. Luděk Suchomel, MBA.

S ing. Luďkem Suchomelem, MBA, přichází do managementu společnosti velmi výkonný manažer vrcholového vedení s bohatou zkušeností s tvorbou a realizací projektů. Dále i znalec regionálního politického prostředí. Své zkušenosti má i z vlastní podnikatelské praxe.

Ing. Luděk Suchomel promoval na Českém vysokém učení technickém, fakultě elektronické v Praze. Své vzdělání si rozšířil studiem ekonomiky a managementu na pražské pobočce vzdělávacího institut ESMA Barcelona, kde obhájil titul Master of business administration – MBA. Dále je absolventem vzdělávání pro veřejnou správu ČR a v roce 2007 získal titul Projektový manažer.

Mimo své pracovní vytížení je členem místní akční skupiny „Podještědí“ pro partnerství veřejného, soukromého-podnikatelského a neziskového sektoru. Dále členem ČSTV a Sdružení měst a obcí. Ve volném čase se věnuje sportovním zálibám. Preferuje vodáctví, turistiku tenis.

Pozvání na Prezentační odpoledne společnosti CENTRA BABYLON

 

Cílem setkání dne 22. 9. 2011 v Centru Babylon bude seznámení s komplexní nabídkou našeho multifunkčního objektu, který je významným centrem turistického ruchu nejen v Liberci, ale svým významem i v celostátním měřítku.

Vývoj návštěvnosti CENTRA BABYLON, a. s.  v roce 2011

 

Statistiky návštěvnosti se v letošním roce vyvíjí příznivěji než v roce 2010. Za první pololetí roku 2011 a měsíce červenec a srpen jsme v Hotelu**** BABYLON zaznamenali stejný počet příjezdů hostů, ale počet lůžkonocí, které zde hosté strávili, se zvýšil o 10%. Prodloužil se tak průměrný pobyt hostů z loňských 2,5 dne na letošní průměrné 3 dny pobytu. Nejvíce hostů do Babylonu přijelo z České republiky, dále pak z Polska, Německa, Nizozemí a Belgie.

V Aquaparku, iQparku, Wellness Centru a Lunaparku, stejně jako v ostatních provozech zábavy, byl vývoj návštěvnosti podobný, jako v loňském roce. Výrazný nárůst počtu návštěvníků Babylonu jsme zaznamenali o prázdninách. V červenci navštívilo Aquapark o 5 tisíc hostů více než loni. Tento údaj představuje meziroční 15% nárůst návštěvnosti. Podobný vývoj jsme zaznamenali i v měsíci srpnu.

Z výše uvedených statistik vyplývá, že Centrum Babylon díky všem jeho možnostem volnočasového vyžití „zachránilo“ mnoha hostům, hlavně rodinám s dětmi, prázdniny, které byly provázeny nepříznivým počasím.

Do konce roku je v Hotelu**** BABYLON očekáván meziroční nárůst počtu hostů a jejich přenocování o cca 5%, Stejně kladný vývoj návštěvnosti lze předpokládat v Aquaparku, Lunaparku, Wellness Centru, iQparku a ve všech ostatních provozech Centra Babylon.

 

Výsledky CENTRA BABYLON, a. s.  za prázdninové měsíce

 

 

HOTEL**** BABYLON

Ohlédnutí za prázdninovými měsíci letošního roku, ve srovnání s rokem loňským, je příznivé. Nově nastavená obchodní politika hotelu, která se zaměřuje na poměr kvality a ceny a také zvyšování kvality služeb, vytvořila předpoklady, které se ve svém důsledku projevily ve vyšší návštěvností hotelu a vyšším ekonomickém efektu. Hotel za dva prázdninové měsíce navštívilo o 1.965 hostů více. Zvýšený zájem byl zaznamenán ve všech významných cílových skupinách a to jak u hostů přijíždějících přes cestovní kanceláře, tak u firemní a individuální klientely.

PROVOZ ZÁBAVY

Také na úsecích provozu zábavy byly prázdninové měsíce v návštěvnosti podstatně lepší než v loňském roce.

V počtu návštěvníků tento nárůst představoval přes 32 000 lidí ve všech zábavních provozovnách.

Procentuální nárůst proti prázdninám roku 2010 představoval 24%.

EKONOMICKÝ VÝSLEDEK

Zvýšený počet hostů na Hotelu**** BABYLON a ve střediscích zábavy se projevil příznivě i v hospodářském

výsledku. Za prázdninové měsíce roku 2011 byl hospodářský výsledek, ve srovnání se stejným obdobím

loňského roku, lepší o 4 miliony Kč.

Cíle CENTRA BABYLON, a. s.  do roku 2012

 

Obchodním cílem do roku 2012, ale i v letech následujících, bude zlepšovat kvalitu služeb a udržet návštěvnost CENTRA BABYLON v takových ukazatelích, abychom mohli obhájit naše postavení na trhu. Aktivity CENTRA BABYLON v celostátním měřítku jsou pravidelně oceňovány. V agentuře Czech Tourism je společnost trvale oceňována v prvé desítce nejnavštěvovanějších destinací. Významným závazkem je také ocenění CENTRA BABYLON jako Nejlepšího turistického produktu ČR. Mnoho dalších ocenění a to i v evropském měřítku nás zavazují. Zároveň je v našich silách tyto cíle plnit i do budoucna. Je třeba také zmínit, že procesy ve společnosti jsou standardizované. Jsme držitelé norem kvality ISO, které jsou pravidelně auditorovány. Trvalé rozšiřování všech provozů zábavy (v letošním roce významné rozšíření iQparku, otevření Adventure golfu) nám dává optimismus i do dalších let, že budeme schopni vytýčené cíle plnit.


Aktualizováno Středa, 14 Září 2011 07:52
 

Reklama

Banner